Maska Flasha

Badanie dopplerowskie naczyń

Ultradźwięki są falami akustycznymi o częstotliwościach powyżej 20 kHz - niesłyszalnymi dla ucha ludzkiego. Do celów medycznych wykorzystuje się fale o częstotliwościach 1-12 MHz. Fala wysyłana Jest przez głowicę, odbija się od tkanek, wraca do głowicy i na tej podstawie tworzony jest obraz tkanek i uwidaczniany na ekranie monitora.

Ultradźwięki są również wykorzystywane do badania prędkości przepływu krwi w naczyniach na zasadzie zjawiska opisanego przez Christiana Dopplera. Fala dźwiękowa wysyłana przez głowicę zostaje odbita od płynących krwinek, wracając do głowicy zmienia swoją częstotliwość.

Zmiana ta, zwana częstotliwością dopplerowską, jest proporcjonalna do prędkości przepływu krwi. Jej pomiar umożliwia ustalenie prędkości krwi w naczyniu.

Prędkość krwi w naczyniu zależy od wielu czynników:

 • od objętości wyrzutowej serca,
 • od odległości badanego odcinka naczynia od serca,
 • stanu naczyń krwionośnych,
 • wysokości ciśnienia krwi,
 • płci.

Badaniem usg ocenia się:

 • morfologię naczynia
 • nasilenie zmian miażdżycowych,
 • miejsca zwężeń naczyń i ich następstwa dla przepływu krwi
 • charakter spektrum przepływu
 • szybkość przepływu

Badanie dopplerowskie naczyń umożliwia diagnostykę chorób naczyniowych bez stosowania metod inwazyjnych jak badanie radiologiczne z kontrastem, jest badaniem nieinwazyjnym, niebolesnym, całkowicie bezpiecznym, z możliwością częstego powtarzania badania dla śledzenia postępu leczenia np. w chorobie zakrzepowej żył.

Badanie dopplerowskie nie wymaga przygotowań do badania i może być wykonane bez względu na współistniejące choroby, pozwala na:

 • precyzyjną lokalizację zmian i ocenę stopnia ich zaawansowania
 • ocenę zawężeń groźnych 1 krytycznych, ich następstwa oraz rozwój krążenia obocznego.

W ocenie naczyń ważna jest okresowa kontrola usg zwężeń groźnych i krytycznych oraz leczenie w Poradni Chorób Naczyń.

Wskazania do badań dopplerowskich tętnic szyjnych i kręgowych

Wskazania do badań dopplerowskich tętnic kończyn dolnych

Wskazania do badania układu żylnego kończyn dolnych